🔴 TGP. Sài Gòn (07h00'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN | Ngày 02.08.2020CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự cử hành lúc 7g00 sáng ngày 02.08.2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo