Tham dự lễ trực tuyến mỗi ngày: www.THANHLETRUCTUYEN.TK +++++ Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Năm 20.08.2020 1.Ngày 20.08 Thánh Bernard ở Clairvaux 2. SUY NIỆM LỜI CHÚA Thứ Năm 20.08.2020: - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT 3. Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô: Chọn lựa ưu tiên vì người nghèo là câu trả lời của Tin Mừng 4. Bài giảng Thánh Lễ thứ Năm tuần 20 mùa Thường niên 20.08.2020 - Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục GP. Phú Cường - Lm. Gioan Baotixita Phương Đình ToạiLHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX TN: YÊU NGƯỜI NHƯ CHÍNH MÌNH - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo