🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h00'): CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | Ngày 30.08.2020🔴Trực Tuyến: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT - TUẦN XXII - THƯỜNG NIÊN - NĂM A | 30/08/2020 Tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - Giáo phận Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo