🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Xuân Lộc (04h30'): THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN | 13.08.2020( Do Dịch Bệnh Covid bùng phát lại - Nên Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc thông báo sẽ cử hành Thánh Lễ Trực Tuyến vào Buổi Sáng & Buổi Chiều của mỗi ngày ) 📌 Được phát trực tiếp từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc . 🌀 Trên các phương tiện truyền thông của GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes