🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. Xuân Lộc (06h00'): CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN | Ngày 09.08.2020( Do Dịch Bệnh Covid bùng phát lại - Nên Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc thông báo sẽ cử hành Thánh Lễ Trực Tuyến vào Buổi Sáng & Buổi Chiều của mỗi ngày ) 🌀 ( Do Dịch Bệnh Covid bùng phát lại - Nên Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc thông báo sẽ cử hành Thánh Lễ Trực Tuyến vào Buổi Sáng & Buổi Chiều của mỗi ngày ) 🌀 Cùng Quý Đức Cha, Quý Cha lần hạt Mân Côi dâng Giáo Phận lên Đức Mẹ Maria - Lúc 18h30' Chiều Thứ Bảy

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes