🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 06.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: LỄ CHÚA HIỂN DUNG do linh mục chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm ngày 06-08-2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo