🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN | Ngày 12.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN do linh mục Giuse Bùi Công Trác chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư ngày 12-08-2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo