🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 08.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN do linh mục Phanxicô Xaviê chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy ngày 08-08-2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo