🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN | Ngày 19.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN do linh mục Giuse Bùi Công Trác chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư ngày 19-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo