🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] TGP. Sài Gòn (07h00'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN | Ngày 09.08.2020CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự cử hành lúc 7g00 sáng ngày 09.08.2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo