🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] TGP. Sài Gòn (17h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN | Ngày 08.08.2020CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 08-08-2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo