🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (17h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN | Ngày 15.08.2020CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 17g30 thứ Bảy ngày 15-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo