🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (17h30'): CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | Ngày 29.08.2020 |CHÚA NHẬT 22 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 17g30 thứ Bảy ngày 29-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo