Tin tức Công Giáo Thế Giới 30.08.2020Ngày 23 tháng 8, trên trang Facebook của mình, Đức Ông Paul Garrity, phụ trách Lexington Catholic Community, viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng
“I am pro-life and I believe in a woman’s right to choose. I will vote for Joe Biden for president because I believe that Joe Biden is pro-life like me. I believe that any woman who becomes pregnant should have the right to choose to give birth to her baby, ” nghĩa là “Tôi là người ủng hộ cuộc sống và tôi tin vào quyền lựa chọn của phụ nữ. Tôi sẽ bầu cho Joe Biden làm tổng thống vì tôi tin rằng Joe Biden cũng ủng hộ cuộc sống như tôi. Tôi tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào khi mang thai đều có quyền lựa chọn sinh con cho mình.” Đức Ông Paul Garrity cũng đã liệt kê các nhu cầu khác nhau về thể chất, tình cảm và xã hội của các bà mẹ và nhận định rằng họ cần được “hỗ trợ toàn diện” trong quá trình mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái. Nếu những nhu cầu khác nhau ấy không thể được đáp ứng, họ có quyền lựa chọn sinh con hay không. Ý kiến của Đức Ông Paul Garrity đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các mạng xã hội vì ý kiến của ngài công khai đối kháng với giáo huấn của Giáo Hội về tội ác phá thai. Riêng tại địa phương, các nhóm giáo dân tại cộng đoàn Lexington Catholic nói rằng họ không muốn thấy ngài hiện diện trong giáo xứ của họ nữa, và các cuộc biểu tình phản đối được dự trù diễn ra vào cuối tuần này. Trước các phản ứng dữ dội, Đức Ông Paul Garrity đã gỡ bỏ khỏi Facebook của ngài. Nhưng e rằng đã quá trễ. Một thỉnh cầu của các nhóm trong giáo xứ đã được gởi cho Đức Hồng Y Seán P. O’Malley, Tổng Giám Mục Boston, yêu cầu ngài đưa Đức Ông đi chỗ khác. Trong khi phân định một giải pháp thích hợp, Đức Hồng Y đã ra một tuyên bố.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo