🔴 TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - GP. Phát Diệm| 8:30 thứ Ba, 25.08.2020Đức TGM Giuse NGUYỄN NĂNG sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 thứ Ba ngày 25 tháng 08 năm 2020 cho 6 thầy Phó tế. Xin quý vị ĐĂNG KÝ KÊNH để cập nhật thường xuyên và chia sẻ link sự kiện cho nhiều người theo dõi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo