Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ chiều Thứ Bảy tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội ngày 29-8-2020.Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ chiều Thứ Bảy tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội ngày 29-8-2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo