Bài 28: Biểu tượng cô kỹ nữ thành Giêrikhô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Bài 28: Biểu tượng cô kỹ nữ thành Giêrikhô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

*** Xem thêm các bài về các biểu tượng trong Kinh Thánh: Bài 1: Biểu tượng sự chọn lựa của Thiên Chúa https://www.youtube.com/watch?v=CxFwf... Bài 2: Biểu tượng của hy vọng giữa tuyệt vọng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú https://www.youtube.com/watch?v=J9ndG... Bài 3: Biểu tượng Lòng Thương Xót Chúa https://www.youtube.com/watch?v=BbMLo... Bài 4: Biểu tượng biến đổi họa thành phúc https://youtu.be/iMAr9djpMXI Bài 5: Biểu tượng sự chống đối Thiên Chúa https://youtu.be/RJnPtGmfytM Bài 6: Biểu tượng của trách nhiệm cứu giúp nhau https://youtu.be/fyvBcTtkUCQ Bài 7: Biểu tượng vinh quang hay sừng trên đầu ông Môsê? https://youtu.be/2AId9wzq_9w Bài 8: Biểu tượng bình đẳng nam nữ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/r2hMSRKR81c Bài 9: Biểu tượng sức mạnh dân Israel https://youtu.be/Q7aF2pJl78c Bài 10: Biểu tượng cánh chim bồ câu Giôna https://youtu.be/FrPPnGY5CxE Bài 11: Biểu tượng cuộc chiến thắng tiên khởi - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/HSktGlVPJ_w Bài 12: Biểu tượng chiến thắng của Chúa Kitô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/oLbniDCIZOU Bài 13: Biểu tượng chiếc dép giàu ý nghĩa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/N6MLqLIfULU Bài 14: Biểu tượng của sự cứu thoát - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/DB2p3KubJwk Bài 15: Biểu tượng sự chắc chắn và bảo đảm của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc https://youtu.be/81R5lo0UNDo Bài 16: Biểu tượng sự tuyệt đối của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/iZdSb2E7N-g Bài 17: BIỂU TƯỢNG TẤN PHONG TƯ TẾ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://www.youtube.com/watch?v=XLis9... Bài 18: Biểu tượng các nghĩa của kinh Thánh (1) - Ý nghĩa của "MANNA Bài 19: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh 2 - Trình thuật Adam và Eva - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú https://youtu.be/0L2Nr1W5o6k Bài 20: Biểu tượng các nghĩa của kinh Thánh (3) - Ý nghĩa vượt qua Biển Đỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/8f549dISwcI Bài 21: Giải đáp thắc mắc (1) - Ông Giuđa chết cách nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/pA0YPabK2bg Bài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (2) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào? https://www.youtube.com/watch?v=aPTw4... Bài 23: Giải đáp thắc mắc (3) - Tại sao có nhiểu bạo lực trong Kinh Thánh? Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/SmafzxjfnLQ Bài 24: Biểu tượng trái tim trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú https://youtu.be/1YZt_5uQI-k Bài 25: Biểu tượng Tai trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/iU6G3b1BrDw Bài 26: Biểu tượng Mật Ong trong Kinh Thánh - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú https://youtu.be/0Ws7yXLR5SQ Bài 27: Biểu tượng bụi gai bốc cháy - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/KRBeUqsx-UU Bài 28: Biểu tượng cô kỹ nữ thành Giêrikhô - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT https://youtu.be/T09MmxqDqY0

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo