Bài giảng của linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại - dòng Camilo trong thánh lễ THỨ NĂM TUẦN 23 MÙA THƯỜNG NIÊNBài giảng của linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại - dòng Camilo trong thánh lễ THỨ NĂM TUẦN 23 MÙA THƯỜNG NIÊN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo