Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong lễ Doanh nhân Công giáo Phát Diệm: Xây dựng Thương hiệu Kitô hữu


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong lễ Doanh nhân Công giáo Phát Diệm: Xây dựng Thương hiệu Kitô hữu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo