Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng , trong Thánh Lễ, Chúa Nhật, ngày 27.9.2020 - Ngày Quốc Tế Di Dân 2020,

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng , trong Thánh Lễ, Chúa Nhật, ngày 27.9.2020 - Ngày Quốc Tế Di Dân 2020,

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo