Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé | Ngày 16.9.2020Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé vào lúc 19g30 tối thứ Tư ngày 16.9.2020 Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho tổ chức.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo