Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé | Ngày 30-09-2020

Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé vào lúc 19g30 tối thứ Tư ngày 30-09-2020, tại Nhà nguyện cổ TTMV TGP Sài Gòn Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho tổ chức.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo