"Công chính và giả hình" - Bài giảng lễ Chúa Nhật XXVI TN 27.09.2020 của Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

"Công chính và giả hình" - Bài giảng lễ Chúa Nhật XXVI TN 27.09.2020 Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo