LHS Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIV TN: TÔI CÓ PHẢI LÀ MẢNH ĐẤT TỐT KHÔNG?- Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo