LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIV TN: CHÚA CHẠNH THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI.- Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIV TN: CHÚA CHẠNH THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI.- Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo