LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV TN: QUẢNG ĐẠI GIÚP ĐỠ CHÚA NƠI NGƯỜI NGHÈO- Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV TN: QUẢNG ĐẠI GIÚP ĐỠ CHÚA NƠI NGƯỜI NGHÈO- Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo