Lòng bao dung của Thiên Chúa - Bài giảng Chúa Nhật XXV Thường niên A - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên


Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ chiều Chúa nhật XXV Thường niên A, ngày 20/9/2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo