Thánh lễ phong chức linh mục 5g30AM | Thứ Năm 01/10/2020 | Giáo phận Mỹ Tho.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự. Tại Trung Tâm Mục Vụ GP Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo