🔴Thánh Lễ trực tuyến: Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu | Ngày 1-10-2020 – Đan viện Cát Minh Sài Gòn

🔴Thánh Lễ trực tuyến: Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu | Ngày 1-10-2020 – Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo