🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | Ngày 03.09.2020 - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒNThánh lễ trực tuyến: THỨ NĂM TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN do linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, dòng Camilo chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm ngày 03-09-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo