🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (15h30'): THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT | Ngày 11.09.2020THÁNH LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT cử hành lúc 15:00 thứ Sáu ngày 11.09.2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo