Bài 33: Đố Kinh Thánh có thưởng - lần 2 - Xuất xứ 33 lần xuất hiện chữ "Đừng Sợ" trong Ngũ Thư - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Bài 33: Đố Kinh Thánh có thưởng - lần 2 - Xuất xứ 33 lần xuất hiện chữ "Đừng Sợ" trong Ngũ Thư

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo