Bài 34: Biểu tượng sự khôn ngoan của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Bài 34: Biểu tượng sự khôn ngoan của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo