Bài giảng lễ Công Lý và Hòa Bình 25/10/2020 - Luật Yêu Thương - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Bài giảng lễ Công Lý và Hòa Bình 25/10/2020 - Luật Yêu Thương - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo