Bài giảng lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thứ bảy tuần XXX TN theo Thánh Matthêu - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Bài giảng lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thứ bảy tuần XXX TN theo Thánh Matthêu - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo