Chủ Chăn đáng kính: Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện (1908-1989)

60 NĂM GIÁO PHẬN MỸ THO (1960 - 2020) | CÁC CHỦ CHĂN ĐÁNG KÍNH | ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN THIỆN (1908-1989).

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo