HĐGMVN: Khai mạc Hội nghị thường niên 2020 - Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020

WHĐ (13.10.2020) – Vào lúc 20g, ngày 12 tháng 10 năm 2020, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã qui tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh để cử hành giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Tối chuẩn bị khai mạc Hội nghị thường niên. +++++ Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về: - Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020 - Năm thánh của Huế - Đền thánh La Vang - Lũ lụt miền Trung

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo