LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII TN: TÁC HẠI CỦA GƯƠNG XẤU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII TN: TÁC HẠI CỦA GƯƠNG XẤU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo