ĐTC Phanxicô (04/10): Quyền bính thật sự là phục vụ, chứ không phải là khai thác bóc lột người khác

ĐTC Phanxicô (04/10): Quyền bính thật sự là phục vụ, chứ không phải là khai thác bóc lột người khác

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo