Thánh Ca Tháng Mân Côi - Mừng Kính Mẹ Fatima!

1. Dâng Mẹ Kinh Mân Côi 2. Dâng Mẹ Mến Yêu 3. Lạy Mẹ Xin Yên Ủi 4. Ave Maria Tên Dịu Êm 5. Hail Mary – Gentle Women 6. Ave Maria Con Dâng Lời 7. Mẹ Đầy Ơn Phúc 8. Ave Maria 9. Lời Xưa Mẹ Nhắn 10. Lạy Mẹ Thiên Chúa 11. Lời Mẹ Nhắn Nhủ 12. Mẹ Giáo Hội 13. Salve Regina - Lạy Nữ Vương

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes