🔴Thánh Lễ trực tuyến: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI | Ngày 02-11-2020 - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Thánh Lễ trực tuyến: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự, cử hành lúc 17:30 thứ Hai ngày 02-11-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo