Bài giảng của Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Bài giảng của Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo