Khi xin lễ cho người đã qua đời có cần nêu tên đầy đủ hay chi cần tên thánh ?

Khi xin lễ cho người đã qua đời có cần nêu tên đầy đủ hay chi cần tên thánh ?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo