LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXII TN: PHỤC VỤ CHÚA TRONG KHIÊM NHƯỜNG- Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXII TN: PHỤC VỤ CHÚA TRONG KHIÊM NHƯỜNG- Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo