LHS Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI TN: TA ĐANG PHỤC VỤ AI?- Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo