Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế - cho 12 Tu Sĩ Dòng Thánh Thể ngày 28-10-2020, tại Nhà thờ An Phú

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo