Tin Công Giáo Thế Giới 12.11.2020

Trong bài viết đăng trên Reuters vào ngày 29 tháng Mười vừa qua, ký giả Tử Luân Thiên (Yew Lun Tian, 紫轮天) cho biết, người dân tại xứ sở có truyền thống Phật Giáo lâu đời là Tây Tạng hiện đang đối diện với nguy cơ nhà cầm quyền Trung cộng dùng đặc quyền về kinh tế để kiểm soát và trói buộc người Phật giáo Tây Tạng vào nếp suy nghĩ và giá trị mới mang tính cách Trung Hoa hơn là Tây Tạng truyền thống. Nói cụ thể, Trung Cộng đang dần dà biến những tín đồ Phật tử ngoan đạo trở thành những người công dân hướng về mục đích vật chất hơn là chú trọng vào Phật pháp như trước đây.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo