Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng - Chủ tế Lm. Micae Phạm Quang Hồng

Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng - Chủ tế Lm. Micae Phạm Quang Hồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo