🔴TRỰC TUYẾN: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU: LỊCH SỬ VÀ LINH ĐẠO" (BUỔI SÁNG)

🔴TRỰC TUYẾN: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU: LỊCH SỬ VÀ LINH ĐẠO" (BUỔI SÁNG) Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu - Giáo phận Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo