Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHANXICO THÁNG 11: Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí tuệ nhân tạo là tâm điểm của sự thay đổi mang tính lịch sử mà chúng ta đang trải qua. Các rô-bốt có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng được sử dụng để phục vụ ích chung. Thật vậy, nếu tiến bộ kỹ thuật làm gia tăng sự mất căn bằng, thì đó không phải là tiến bộ. Sự tiến bộ trong tương lai phải được định hướng nhắm tới việc tôn trọng phẩm giá con người cũng như Công trình tạo dựng. Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ về lãnh vực robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người. Chúng ta có thể xin cho sự tiến bộ này có “tính nhân văn” hơn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo